אסטרופדיה:הבהרה משפטית

מתוך אסטרופדיה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זכויות יוצרים

הזכויות על תכני האסטרופדיה שמורות לכותבי המאמרים, באמצעות המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת ת"א (להרחבה ראו: הבהרה משפטית).

אין להעתיק חלק או מכלול מתכני האסטרופדיה לאתרים אחרים, למדיה אלקטרונית או מודפסת ללא קבלת רשות מפורשת בכתב מהמועדון האסטרונומי של אוניברסיטת ת"א. במידה וקיים צד נוסף בעל זכויות יוצרים על תוכן המופיע באסטרופדיה, באחריות המעתיק לקבל רשות גם מהצד הנוסף.

איורים שבהסבר להם לא מצוין מקורם, הוכנו או צולמו ע"י כותבי התכנים של האסטרופדיה ודינם כדין המאמרים.

איורים ותמונות ממקורות אחרים: לכל התמונות באסטרופדיה שיש עליהם זכויות יוצרים, קיבלנו רשות מבעלי התמונות לעשות בהם שימוש. העתקה של תמונות אלו ללא קבלת רשות מבעליהם המקוריים של התמונות אסור.

שימוש מסחרי מכל סוג שהו באסטרופופדיה אסור בהחלט.

אחריות: המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת ת"א עושה מאמצים שהמידע המובא באסטרופדיה יהיה מדויק ועדכני. האחריות על השימוש באסטרופדיה מוטלת על המשתמש.