פרלקסה

מתוך אסטרופדיה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Parallax.jpg

פרלקסה (Parallax)

התזוזה הזוויתית הנראית (על פני כיפת השמיים) של עצם כאשר הוא נצפה בין שתי נקודות מרוחקות. באמצעות הפרלקסה השנתית (annual parallax) הנובעת מסיבוב כדור הארץ סביב השמש ניתן למדוד מרחקים אל הכוכבים הקרובים. זווית הפרלקסה (המסומנת באיור באות p) מוגדרת כזווית הראש של משולש ישר זווית שאורך בסיסו הינו יחידה אסטרונומית אחת. הפרלקסה נמדדת בשניות קשת ושווה לאחד חלקי המרחק אל הכוכב בפרסקים.

הפרלקסה של כוכב קרוב נמדדה לראשונה בשנת 1838 ע"י האסטרונום פרידריך בסל.

האיור הבא מדגים את תופעת הפרלקסה השנתית:


מיקומו של הצופה משתנה ביחס לכוכבים כתוצאה גם מסיבוב הארץ סביב צירו. תופעה זו הקרויה פרלקסה יומית (Diurnal parallax) הינה קטנה הרבה יותר מהפרלקסה השנתית מפאת גודלו הקטן חסית של כדור הארץ.

פרלקסה דינמית (Dynamical Parallax) - שיטה למדידת מרחק לעבר כוכבים כפולים נראים-ספקטרוסקופים. כאשר אנו צופים בכוכב כפול שהן מסלולם הנראה והן מהירותם ביחס אל הצופה נמדדה (למשל באמצעות הסטת דופלר של קווי הספקטרום של הכוכב), אזי ע"י שימוש בחוקי קפלר ניתן לחלץ את מרחק המערכת מהצופה.

קישורים:

· אנימציה המדגימה את מושג הפרלקסה: http://www.edpsciences.org/articles/aas/pdf/2000/21/ds1888.pdf

· ביוגרפיות של פרידריך בסל:

· http://scienceworld.wolfram.com/biography/Bessel.html

· http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Bessel.html