האם הפעילות היא בתשלום?

ההשתתפות ביום הפתוח היא ללא תשלום!