האם יש הסעות מאורגנות ליום הפתוח?

לא, ההגעה ליום הפתוח היא עצמאית.